IntercambioSO

Het verhaal van een ontmoeting

Intercambioso is een project van co-creatie.  Verschillende partners leggen er mee hun ziel in. 
Allemaal steken ze er iets in, allemaal halen ze er iets uit.

  • De jongeren (Belgas en Nicas) zijn ambassadeurs van het project. Ze krijgen een unieke ervaring en vriendengroep in de plaats.
  • De leerkrachten leggen hun expertise rond onderwijs op de tafel en zorgen dat het project een draagvlak krijgt binnen hun school. Ze kunnen hun lesgeven verrijken met hun ervaringen.
  • Het Nicaraguacomité neemt de algemene coördinatie op zich en faciliteert de contacten met de partners in Nueva Guinea. Via intercambioso kan het comité meer mensen betrekken bij de stedenband, ook ‘unusual suspects’.
  • Luz en la Selva en AJIP nemen de coördinatie van het project op in Nueva Guinea. Intercambioso creëert ook heel wat dynamiek in de zusterstad.
  • Mindtrips met cameravrouw An Uytterhoeven en journaliste Sielke Sanen, gieten het hele avontuur in een reeks reportages.
  • Mooss vzw neemt de begeleiding van het theateraspect voor haar rekening. Intercambioso past helemaal binnen hun missie om participatief en kunstzinnig met jongeren aan de slag te gaan.
  • De Stad Sint-Truiden denkt mee na en investeert middelen en logistieke ondersteuning. Ze vervult er haar opdracht mee om van Truienaars ook wereldburgers te maken en geeft invulling aan de stedenband.
  • De scholen gebruiken het project als kapstok voor het aanreiken van mondiale thema’s. Ze verrijken hun onderwijs door hun leerlingen een unieke leerervaring te bieden.
  • Frame, Voice, Report is een project van Wilde Ganzen en 11.11.11. Met Europese middelen willen zij organisaties als het Nicaraguacomité de kans geven om een constructieve boodschap de wereld in te sturen en meer mensen uit het Zuiden aan het woord te laten.